Zemřel profesor Oldřich Kowalski

11. ledna 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. ledna 2021 zemřel po krátké nemoci ve věku 84 let prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, čestný člen Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty a dlouholetý člen Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Profesor Kowalski patřil k předním badatelům v oblasti diferenciální geometrie a zejména Riemannovy geometrie. Významně přispěl k pozvednutí úrovně výuky diferenciální geometrie na MFF UK pečlivou a systematickou přípravou přednášek pro studenty i sepsáním dvou skript, která byla přeložena i do cizích jazyků. Měl řadu studentů i spolupracovníků u nás i v zahraničí. Je autorem či spoluautorem více než 170 odborných článků v mezinárodně uznávaných časopisech a také dvou monografií. Působil v redakčních radách několika prestižních mezinárodních časopisů. V roce 1998 byl zvolen řádným členem Učené společnosti České republiky, za jeho vědeckou a pedagogickou činnost mu byla v r. 1996 udělena medaile MFF UK 1. stupně. Významně také přispěl k popularizaci vědy, 30 let byl vedoucím redaktorem časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie a přeložil do češtiny více než 50 odborných statí o matematice.

Odchodem profesora Oldřicha Kowalského ztrácí MFF UK a celá česká matematická komunita výraznou osobnost a výjimečného kolegu, laskavého a obětavého učitele, člověka vysokých morálních kvalit.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v úzkém kruhu rodinném.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2