Zemřel profesor Kratochvíl, DrSc.

8. července 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 3. července 2019 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 85 let prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.

Profesor Kratochvíl (nar. 24. 4. 1934) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu v roce 1957. Působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR (do roku 1993) a na Fakultě stavební ČVUT (po roce 1993). Od roku 1987 až do nedávné doby pracoval na MFF UK na částečný pracovní úvazek. Jeho vědecko-pedagogické aktivity na MFF UK však započaly již v 60. letech dvacátého století, kdy patřil k nejaktivnějším účastníkům semináře z mechaniky kontinua, organizovaného Ing. Hlaváčkem a prof. Nečasem. V letech 1986-7 stál prof. Kratochvíl u zrodu mezioborového fyzikálně-matematického studijního oboru Matematické a počítačové modelování, kde pak desítky let přednášel základní předmět Mechanika kontinua. Svým aktivním, pozitivním a konstruktivním přístupem ovlivnil celé generace studentů, na MFF UK vedl desítky diplomových a disertačních prací.

Prof. Kratochvíl byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti modelování procesů spojených s deformacemi elasto-plastických kovů. Je autorem více než 150 odborných vědeckých publikací, týkajících se zejména formování mikrostruktur v krystalických materiálech během plastické deformace a mechanismů, které řídí tloušťku a únavu deformovaných materiálů.

 

Odchodem profesora Kratochvíla ztrácí matematicko-fyzikální komunita cennou osobnost, inspirujícího a nadšeného pedagoga, vědce a laskavého kolegu.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
v úterý 9. července 2019 ve 14:20 v Ústřední obřadní síni Olšany.

 

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2