Zemřel profesor Jan Nekovář

25. listopadu 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 14. listopadu 2022 zemřel po dlouhé a těžké nemoci profesor pařížské Sorbonny a někdejší absolvent MFF UK Jan Nekovář.

Profesor Nekovář patřil k nejnadanějším matematikům své generace. Začátkem 90. let působil krátce jako odborný asistent na MFF UK, velmi brzy se však svými výsledky prosadil v zahraničí a získal prestižní pozice v Berkeley, Cambrigde a Paříži. S Českou republikou však nadále udržoval aktivní vztah, v roce 2004 pronesl na MFF UK Jarníkovskou přednášku a v roce 2019 obdržel cenu Neuron za významný vědecký objev v oboru matematika.

Jeho práce, zejména ty, týkající se domněnky Birche a Swinnertona-Dyera a teorie Selmerových grup, fundamentálním způsobem přispěly k rozvoji algebraické geometrie a teorie čísel.

Celá matematická komunita ztratila v osobě profesora Nekováře nejen světového matematika, ale i skromného a korektního gentlemana.

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

 

Foto: IMJ PRG