Zemřel profesor Emanuel Svoboda

21. dubna 2020

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 18. dubna 2020 ve věku nedožitých 80 let zemřel prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., profesor didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, bývalý pracovník a vedoucí katedry didaktiky fyziky.

Profesor Svoboda byl předním odborníkem a jednou z vedoucích osobností didaktiky fyziky v Československu a poté v České republice a významně se podílel na rozvoji tohoto oboru. Byl také skvělým a nadšeným učitelem, jak středoškolským, tak na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se po mnoho desetiletí neúnavně věnoval přípravě budoucích učitelů fyziky. Učitelské mistrovství nejen sám dokonale ovládal, ale dokázal ho také předávat dál. Rozvoji fyzikálního vzdělávání významně pomáhal také v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků, kde působil i jako předseda Fyzikální pedagogické společnosti, a řadou dalších aktivit.

Mnoho generací studentů a učitelů vzpomíná a bude na profesora Svobodu vzpomínat také jako na autora a spoluautora řady učebnic a dalších cenných publikací, které jim pomáhaly a pomáhají zvládat fyziku a její výuku. Jeho dílo zůstane v knihovničkách fyzikářů a kateder vzdělávajících fyzikáře ještě dlouho a rozhodně na ně nebude usedat prach.

Všichni, kdo ho znali blíže, si pak budou profesora Svobodu připomínat nejen jako kolegu, s nímž se velice dobře spolupracovalo, ale také jako člověka, od něhož se i osobně velmi mnoho naučili.

Na profesora Svobodu budeme vzpomínat jako na člověka, který i ve zralém věku zůstal duchem mladý, který byl rád obklopen mladými lidmi, rozuměl jim, a který byl otevřený jejich názorům.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 23. dubna v  11:40 hodin
v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech
(kapacita v době nouzového stavu je omezena na 30 míst).

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2