Zemřel prof. Václav Koubek

16. února 2016
Dne 12. února 2016 zemřel ve věku 67 let prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 18. února 2016 ve 12:30 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 12. února 2016 zemřel ve věku 67 let

prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc.,

profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetý člen a v letech 1993 – 2000 vedoucí Katedry teoretické informatiky a matematické logiky.

Profesor Václav Koubek na MFF UK působil 40 let a svojí erudicí, invencí a zápalem pro vědu nezapomenutelně ovlivnil řadu z nás, jak studentů, tak svých kolegů. Byl mimořádně plodným badatelem, o čemž svědčí více než 170 původních vědeckých prací, 3 monografie a jedna vysokoškolská učebnice, jichž byl autorem či spoluautorem. Na fakultě sehrál stěžejní roli zejména při budování oboru teoretická informatika, ovšem jeho znalosti a vědecké zájmy byly mnohem širší: kromě teoretické informatiky a diskrétní matematiky zahrnovaly též univerzální algebru, topologii a teorii kategorií. Rozsáhlá byla i jeho činnost editorská. Pracoval v redakčních radách několika uznávaných matematických časopisů a jeho dlouholeté působení v programovém výboru konference Mathematical Foundations of Computer Science významně přispělo k vybudování dobrého jména tohoto mezinárodního sympozia.

Ti z nás, kteří měli tu čest s profesorem Koubkem úzce spolupracovat, na něj budou vzpomínat jako na osobnost mimořádných kvalit. Byl vědcem, který uměl přesně předpovědět výsledek, na jehož ověření bylo třeba měsíce či roky pracovat. To není intuice, já vidím řešení, jen je nejsem schopen přesně verbálně popsat, říkával. Byl autorem, který dokázal během několika dnů sepsat desítky stran korektního a hlubokého matematického textu. A byl též pedagogem, který se na semináři velkoryse dělil o své nápady a současně se odmítal pod společnou práci podepsat, měl-li pocit, že jeho vlastní vklad je pouze marginální.

Předčasným odchodem profesora Koubka ztrácí MFF UK i celá česká informatická a matematická komunita jedinečnou osobnost, která práci pro fakultu zasvětila celý život. Prázdné místo, které po něm zůstane, bude po odborné i lidské stránce jen velmi těžké zaplnit.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 18. února 2016 ve 12:30 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2