Zemřel prof. Petr Vopěnka

20. března 2015
Matematicko-fyzikální fakulta s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 20. března 2015 zemřel prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, bývalý ministr školství a vůdčí postava české matematiky druhé poloviny 20. století.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 20. března 2015 zemřel

prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

emeritní profesor Univerzity Karlovy, bývalý ministr školství a vůdčí postava české matematiky druhé poloviny 20. století.

Petr Vopěnka se narodil 16. května 1935 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Ledči nad Sázavou vystudoval v roce 1958 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Jeho diplomovou práci vedl slavný český matematik Eduard Čech.

Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1962, DrSc. v r. 1967. Od r. 1958 byl zaměstnán na MFF UK, od r. 1964 jako docent. Jmenování profesorem bylo jednomyslně navrženo vědeckou radou UK v r. 1968, jmenován však byl z politických důvodů až v r. 1990. V letech 1966–69 byl proděkanem MFF UK a od r. 1967 vedoucím Katedry matematické logiky. V r. 1970 byla tato katedra zrušena politickým opatřením.

V lednu 1990 byl zvolen prorektorem UK, v letech 1990–92 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 1992–2000 byl vedoucím obnovené Katedry matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK. V roce 2000 se stal emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Petr Vopěnka byl jednou z vůdčích postav české matematiky druhé poloviny 20. století. V šedesátých letech pracoval na prvním Hilbertově problému a rozvinul teorii booleovských modelů, je autorem Vopěnkova principu v teorii množin. Vychoval několik generací českých a slovenských logiků. Jeho přínosem bylo i vytvoření teorie polomnožin, a pak zejména alternativní teorie množin, jejímž filosofickým základem byla Husserlova fenomenologie. Zájem o filozofii a historii matematiky u něj postupně převážil, věnoval se zejména filosofickým otázkám rozvoje geometrie a teorie množin. Od poloviny osmdesátých let vedl na MFF UK seminář, na kterém umožňoval vystupovat i pronásledovaným českým filosofům. Byl člověkem ryzího charakteru a pevných zásad. V roce 1998 mu bylo prezidentem Václavem Havlem uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy II. stupně, v roce 2004 cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Petr Vopěnka zemřel v dopoledních hodinách 20. 3. 2015, poslední rozloučení s ním se koná 31. března 2015 v 11:00 hodin v bývalém kostele sv. Anny, v centru Pražská křižovatka.

Vedení fakulty

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2