Zemřel prof. Lubomír Skála

12. května 2015
Dne 8. května 2015 zemřel ve věku 68 let prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 18. května 2015 v 11:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 8. května 2015 po těžké nemoci zemřel ve věku 68 let

Prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.,

profesor Univerzity Karlovy v Praze, člen Katedry chemické fyziky a optiky.

Prof. Lubomír Skála pracoval na MFF UK od roku 1971 a výrazným způsobem ovlivnil několik generací studentů i kolegů. Věnoval se teoretické fyzice zaměřené zejména na chemickou fyziku, ale zabýval se i základními otázkami kvantové teorie. Byl vynikajícím a obětavým pedagogem. Vedl velmi úspěšně řadu doktorandů a diplomantů. Výrazné bylo jeho působení v základní výuce fyziky, kde uváděl studenty do oblasti kvantové teorie a napsal již dvakrát vydanou základní učebnici Úvod do kvantové mechaniky a učební texty Úvod do nelineární fyzikyKvantová teorie molekul.

Jeho působení bylo spojeno s Katedrou chemické fyziky a optiky, kde 30 let vedl teoretické oddělení (nyní Oddělení kvantové fyziky). V letech 1994–2002 byl vedoucím katedry, v letech 1990–1994 a 2002–2006 zástupcem vedoucího katedry, a výrazně tak ovlivňoval její vývoj. Pracoval také jako proděkan pro koncepci studia MFF UK (2006–2012) a přispěl podstatným způsobem k modifikaci studijních programů fakulty. Profesor Skála působil úspěšně na University of New Mexico v USA a opakovaně na University of Waterloo v Kanadě. Byl členem American Chemical Society, Institute of Physics a Jednoty českých matematiků a fyziků. V roce 2012 mu byla udělena zlatá medaile MFF UK, v roce 1998 získal cenu Učené společnosti České republiky.

Předčasným odchodem profesora Skály ztrácíme výjimečnou osobnost, která vzácným vyvážením pedagogické, vědecké a organizační činnosti přispěla zásadním způsobem k rozkvětu špičkového výzkumu a výuky na naší fakultě.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 18. května 2015 v 11:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2