Zemřel prof. Ladislav Rob

12. srpna 2013
Po krátké nemoci zemřel 6. srpna 2013 prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v úterý 13. srpna 2013 v 11:00 hod. v obřadní síni městského krematoria v České Třebové.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 6. srpna 2013 zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let

prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.

Prof. Ladislav Rob, DrSc., byl absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK. Po absolutoriu nastoupil na katedru jaderné fyziky na FJFI ČVUT (která v roce 1967 přešla na MFF UK). Dva roky (1959–61) působil ve Spojeném ústavu pro jaderný výzkum v Dubně. Ve druhé polovině šedesátých let (1966–68) pracoval v Rutherford Laboratory ve Velké Británii. V roce 1967 byl jmenován docentem, v roce 1992 profesorem. Během celé své akademické kariéry vedl přednášky z částicové fyziky a ovlivnil řadu studentů. V roce 1998 odešel do důchodu, ale až do roku 2011 na MFF dále pracoval. V devadesátých letech se zapojil do experimentů Celeste a CAT ve Francii a pak do experimentu HESS v Namibii, který mu přinesl v roce 2007 ocenění prestižní Descartovou cenou.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v úterý 13. srpna 2013 v 11:00 hod. v obřadní síni městského krematoria v České Třebové.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Strouhalovská přednáška prof. L. Roba (i-Forum)