Zemřel prof. Jiří Matoušek

12. března 2015
Dne 9. března 2015 zemřel v předvečer svých 52. narozenin prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v úterý 17. března 2015 ve 12:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 9. března 2015 zemřel po těžké nemoci v předvečer svých 52. narozenin

prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.,

profesor Univerzity Karlovy, člen Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK a dlouholetý člen Katedry aplikované matematiky MFF UK.

Prof. Jiří Matoušek působil na MFF UK více než 25 let a zásadně ovlivnil řadu z nás, jak studentů, tak svých kolegů. Patřil k nejvýznačnějším současným českým matematikům a informatikům, bez nadsázky byl vědcem světového významu. Získal mezinárodní uznání v řadě oborů moderní matematiky a informatiky, jeho znalosti a aktivity přesahovaly hranice disciplín. Byl i vynikajícím a obětavým pedagogem, pod jehož vedením vznikaly velmi úspěšné disertace a další studentské práce. Na MFF UK vychoval šest doktorandů.

Prof. Matoušek je spoluautorem osmi mezinárodně vysoce ceněných knih, které se staly celosvětovým standardem. Knihy byly a jsou vydávány opakovaně a překládány do řady jazyků. Vědecká práce prof. Matouška byla rozsáhlá a zahrnuje vyřešení několika zásadních a slavných problémů v diskrétní matematice, teoretické informatice, optimalizaci a topologii. Prof. Matoušek patří mezi nejcitovanější české vědce v matematice a teoretické informatice a pravidelně byl zván k přednáškám na mezinárodních konferencích a zahraničních univerzitách.

Na Evropském matematickém kongresu v Budapešti v roce 1996 byla prof. Matouškovi udělena cena Evropské matematické společnosti, v roce 1998 měl zvanou přednášku na Mezinárodním kongresu matematiků v Berlíně, v roce 2000 získal cenu Učené společnosti pro mladé vědce, roku 2006 byl zvolen členem Učené společnosti České republiky, v roce 2012 byl zvolen členem Academia Europaea.

Předčasným odchodem prof. Matouška ztrácíme výjimečnou osobnost, která se zásadním způsobem podílela na rozkvětu špičkového výzkumu a výuky na naší fakultě.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v úterý 17. března 2015 ve 12:00 hod. ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2