Zemřel prof. Ivo Marek

24. srpna 2017
Dne 18. srpna 2017 zemřel ve věku 84 let prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pondělí 28. srpna 2017 v 11:15 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

v pátek dne 18. srpna 2017 zemřel ve věku 84 let

prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.,

někdejší dlouholetý vedoucí katedry numerické matematiky MFF UK, proděkan fakulty a člen její vědecké rady.

Prof. Ivo Marek patřil po mnoho desetiletí ke světově známým českým matematikům, který svou vědeckou prací významně přispěl rozvoji výpočetních metod reaktorové fyziky, iteračních metod a k rozvoji funkcionálních přístupů k analýze numerických algoritmů.

Po dlouhou dobu inspiroval rozvoj české matematické komunity nejen v oblasti numerických metod, ale i v příbuzných oblastech diferenciálních rovnic a funkcionální analýzy. Stál u zrodu nových studijních oborů, pravidelných letních škol SANM a následných SNA, které se za čtyřicet let existence staly tradičním místem tříbení nových myšlenek a růstu nových generací.

Svým příkladem a entuziasmem pro krásu vědy, neobyčejně hlubokým odborným rozhledem, ale i mimořádně velkorysým lidským a přátelským přístupem ovlivnil velkou řadu studentů a kolegů, kterým bude prof. Ivo Marek chybět a budou na něj s velkou vděčností a úctou vzpomínat.

Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 28. srpna 2017 v 11:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2