Zemřel doktor Jan Kašpar

7. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku 81 let RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Dr. Jan Kašpar vystudoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1968 nastoupil jako matematik-analytik do tehdejšího Centra numerické matematiky MFF UK, později pracoval ve Výpočetním centru UK, kde se zabýval hromadným zpracováním dat. Postupně se zapojoval také do výuky a připravoval učební texty pro studenty zaměřené na programování v jazyce COBOL.

V září 1985 nastoupil Jan Kašpar na Katedru didaktiky matematiky MFF UK, kde se začal věnovat využití výpočetní techniky ve školské matematice. Zároveň spolupracoval s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v oblasti výuky programování na středních školách. Na Katedře didaktiky matematiky vyučoval zejména předměty související s výpočetní technikou a deskriptivní geometrií, v letech 1999–2007 spolupracoval s mezinárodním vzdělávacím programem Teachers Teaching with Technology z USA; byl hlavním garantem tohoto programu v ČR. Odborné výsledky a své zkušenosti publikoval zejména na českých i zahraničních konferencích. Kromě výuky se věnoval vedení diplomových prací na témata související s jeho odborným zaměřením, dále kurzům Univerzity třetího věku na MFF UK a rovněž dalšímu vzdělávání učitelů matematiky v oblasti digitálních technologií. Pro uvedené kurzy řadu let vytvářel výukové materiály a školil instruktory z dalších vysokých škol v ČR.

Ve svém volném čase byl vždy aktivním sportovcem, věnoval se zejména volejbalu a košíkové. Patřil k pamětníkům budování výcvikového střediska UK na Albeři, kam pak velmi rád jezdil dlouhých šest desítek let.

Celoživotní odborná dráha Jana Kašpara byla neodmyslitelně spojena s MFF UK, více než 40 let zde působil jako výzkumník a pedagog, v letech 1990–1993 také zastával funkci proděkana fakulty. Mezi studenty, které motivoval k pedagogické činnosti či k vědecké dráze, byl vždy velmi oblíben.

Rozloučení s dr. Kašparem se bude konat ve čtvrtek 9. února 2023 v 11:00 hodin
ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK