Zemřel docent Pavel Hlídek

2. června 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 31. května 2022 zemřel ve věku 75 let doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc., docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Profesní život docenta Pavla Hlídka byl úzce spjat s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, kde působil po dobu téměř 47 let. Po absolvování studia v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika a interní vědecké aspirantury na MFF UK nastoupil v roce 1974 do Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, kde nepřetržitě pracoval až do roku 2020. Zde též započal svoji úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti optiky a optoelektroniky zaměřenou na výzkum optických vlastností pevných látek, materiálů pro polovodičové detektory záření a luminiscenci polovodičů. Docent Hlídek byl ve svém oboru uznávaným odborníkem i výborným pedagogem, který ovlivnil a inspiroval generace studentů.

Odchodem docenta Pavla Hlídka ztrácí MFF UK i celá fyzikální komunita vynikajícího vysokoškolského pedagoga, významného vědce, laskavého a vstřícného kolegu. Jeho činnost zanechala v životě fakulty výraznou stopu, vzpomínka na něj zůstane i nadále jeho součástí.

 

Poslední rozloučení se zesnulým
se koná v pondělí 6. června 2022 v 9.15 hodin
v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.

 

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2