Zemřel docent Jiří Langer

19. června 2020

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 17. června 2020 zemřel ve věku 81 let doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., docent teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetý pracovník Ústavu teoretické fyziky.

Docent Jiří Langer byl významným akademickým pracovníkem, který svým pedagogickým umem a lidským přístupem ovlivnil generace studentů fakulty. Formoval podobu výuky teoretické fyziky jak citlivou koordinační prací, tak dlouholetým vedením např. kurzů teoretické mechaniky.

Byl přesvědčen, že přírodovědec by měl mít kromě odborných znalostí též povědomí o zasazení své specializace do širšího historického, kulturního a filozofického kontextu. Sám byl toho těžko překonatelným příkladem. Studenty dokázal nadchnout obšírným výkladem fyzikálních zákonů proloženým citacemi klasických filozofů, úryvky ze Shakespeara či recitací ze severských ság. Založil a desítky let vedl předmět zprostředkující studentům přesah fyzikálních problémů do filozofie a kriticky posuzující roli vědy v našem porozumění světu. Jeho přednášky vzbuzovaly ve studentech zájem o fyziku a přilákaly na fakultu mnoho pozdějších špičkových odborníků. Řadu let byl členem redakční rady časopisu Vesmír, známy jsou jeho kvalitní překlady vědecko-populární literatury z oborů teoretické fyziky a kosmologie. Těžiště jeho odborného zájmu leželo v teorii relativity, kanonickém formalismu teorie gravitace, zkoumání minisuperprostorových modelů a analýze slupkových zdrojů.

Všem, kdo ho znali, se docent Langer zapsal do paměti jako nesmírně vstřícný a skromný člověk. Do poslední chvíle zůstal duševně mladým a v dobrých i horších chvílích přinášel střízlivý nadhled. Bude nám chybět jeho smysl pro chytrý humor, jeho horolezecké historky či jeho vzpomínky na významné fakultní osobnosti. Jeho odchodem ztrácíme nenahraditelného kolegu, učitele, mentora a kamaráda.

Docent Jiří Langer reprezentoval i utvářel ducha fakulty a v našich srdcích i nadále zůstane jeho součástí.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
ve čtvrtek 25. června 2020 v 11:00 hodin
ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2