Zemřel docent Jaroslav Večeř

23. září 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20. září 2022 zemřel ve věku nedožitých 68 let doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc., docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Profesní život docenta Jaroslava Večeře byl svázán s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, kde působil po dobu 39 let. Po absolvování studia v oboru biofyzika a interní vědecké aspirantury na MFF UK nastoupil v roce 1983 do Fyzikálního ústavu UK. Zde pracoval až do roku 2018 a započal zde i svoji pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti biofyziky zaměřenou především na rozvoj pokročilých experimentálních a výpočetních metod optické spektroskopie a na jejich aplikaci ve výzkumu molekulárních a biologických struktur. Docent Večeř byl uznávaným odborníkem ve svém oboru a dlouholetým úspěšným pedagogem, který ovlivnil velké množství studentů oboru biofyzika a chemická fyzika.

Odchodem docenta Jaroslava Večeře ztrácí MFF UK a fyzikální komunita vysokoškolského pedagoga, významného vědce a v neposlední řadě také spolehlivého a vstřícného kolegu.

 

Poslední rozloučení se zesnulým
se koná v pátek 28. října 2022
v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2