Zemřel docent Jaroslav Pantoflíček

15. prosince 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 3. prosince 2021 zemřel ve věku 81 let doc. RNDr. Jaroslav Pantoflíček, CSc., docent fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetý pedagog a pracovník katedry chemické fyziky a optiky MFF UK.

Celý profesní život doc. Jaroslava Pantoflíčka byl spojen s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Působil na katedře fyziky pro přírodovědné obory, která se změnila později na katedru chemické fyziky, a ještě později byla přejmenována na katedru chemické fyziky a optiky. V šedesátých letech se nejprve zabýval optickými vlastnostmi neodymových iontů ve sklech s důrazem na jejich aplikace v laserové fyzice. Později se věnoval zejména rozvoji laserů a nelineární optiky a jejich využití v optické spektroskopii. Špičkové metody laserové spektroskopie tvoří i v současné době v laboratořích katedry základ experimentálního studia polovodičů, spintronických materiálů a organických biologicky významných sloučenin.

Doc. Pantoflíček pracoval intenzivně také pedagogicky, zejména se zaměřením na optiku. Za jeho nejvýraznější přínos v této oblasti lze považovat založení (v polovině osmdesátých let) studijního oboru Optika a optoelektronika v magisterském studiu a také doktorského oboru Kvantová optika a optoelektronika. Oba obory se stále úspěšně rozvíjejí.

Významný byl i podíl doc. Pantoflíčka na rozvoji fakulty. Mnoho úsilí a času po řadu let věnoval organizační práci spojené s výstavbou areálu MFF UK v Troji. V letech 1985–90 působil ve vedení fakulty jako proděkan pro výstavbu.

V osobě docenta Pantoflíčka odešla výrazná osobnost fakulty, kolega a učitel.

Čest jeho památce.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
v pátek 17. prosince 2021 v 11:10 hodin
v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2