Zemřel docent Jaroslav Křivánek

4. prosince 2019

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 1. prosince 2019 zemřel doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., vedoucí Skupiny počítačové grafiky na Katedře softwaru a výuky informatiky.

Docent Jaroslav Křivánek na MFF UK působil posledních devět let svého života a svojí erudicí, invencí a zaujetím pro vědeckou práci nezapomenutelně ovlivnil řadu studentů i inspiroval mnohé ze svých kolegů. Ve svém výzkumu se zabýval především Monte Carlo metodami simulace transportu světla a jejich aplikacemi v realistickém zobrazování a 3D tisku.

Byl badatelem mimořádně plodným a vlivným, o čemž svědčí jak spoluautorství více než 70 vědeckých prací, jedné monografie a patentované technologie, tak přes 600 citací v impaktovaných časopisech či sbornících uznávaných konferencí. Svoji akademickou dráhu započal na ČVUT v Praze, doktorát obhájil na INRIA Rennes ve Francii, poté dlouhodobě působil na University of Central Florida a Cornell University v USA. V roce 2014 byl za svoji práci v počítačové grafice zařazen do prestižního seznamu inovátorů ze střední a východní Evropy „New Europe 100”. Po příchodu na MFF UK se mu podařilo ze Skupiny počítačové grafiky vybudovat bez nadsázky jedno z předních světových pracovišť se zaměřením na syntézu realistického obrazu. Práce skupiny z posledních let měla významný vliv na rozvoj oboru a mnohé z jejích výsledků jsou využívány mimo jiné společnostmi Disney, Pixar, Weta Digital či firmou Chaos Czech, kterou Jaroslav sám pomáhal založit.

Těm z nás, kteří měli příležitost s docentem Křivánkem blíže spolupracovat, zůstane navždy v paměti jeho vskutku mimořádné zaujetí pro excelenci ve výzkumu i ve výuce. Vědecké práci se věnoval doslova do posledního dechu, jeho životní dráha se navždy uzavřela, když pořizoval soubor dat pro výzkumný projekt.

Předčasným a zcela nečekaným odchodem docenta Křivánka ztrácí MFF UK i celá česká informatická komunita výjimečnou osobnost, která vědecko-pedagogické práci zasvětila celý svůj život. Prázdné místo, které po Jaroslavovi zůstane, půjde po odborné i lidské stránce jen stěží zaplnit.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
v pátek 6. prosince 2019 ve 12:00 hodin
ve smuteční obřadní síni města Louny.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2