Zemřel docent Jan Nedbal

21. června 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 17. června 2019 zemřel náhle ve věku nedožitých 80 let doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.

Docent Jan Nedbal zcela spojil svůj profesní život s Univerzitou Karlovou. Po absolvování studia fyziky na MFF UK nastoupil jako odborný asistent na katedru obecné fyziky. Zde začal svou velmi úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost se zaměřením na makromolekulární fyziku. Po reorganizaci pokračoval na nově vzniklé Katedře fyziky polymerů a od r. 1990 vedl oddělení relaxační spektroskopie a polymerních struktur. Byl předním uznávaným odborníkem v oblasti dielektrické spektroskopie v širokém frekvenčním i teplotním pásmu. Průběžně publikoval řadu prací týkající se relaxačních procesů v polymerních materiálech a vztahu mezi jejich strukturou a fyzikálními vlastnostmi.

V roce 1992 na návrh Rady fyzikálních pracovišť byl zřízen Kabinet výuky obecné fyziky a docent Nedbal se stal jeho prvním vedoucím. Využil své letité zkušenosti z oblasti experimentální fyziky a vybudoval pracoviště zajišťující výuku pro fyzikální bakalářské obory. Prostory a vybavení tohoto pracoviště prošly podstatnou obnovou, podařilo se mu vytvořit perspektivní kolektiv a postarat se o hmotné zajištění z prostředků fakulty a Nadace Karla Urbánka. Během svého působení na tomto pracovišti také významně přispěl k rozvoji koncepce výuky ve fyzikálním praktiku. Doc. Nedbal se angažoval i v akademickém senátu MFF UK, kde pracoval v ekonomické komisi.

Vedle vědeckých prací z oblasti polymerní fyziky se doc. Nedbal vždy věnoval i aplikovanému výzkumu. V 80. letech v rámci vedlejší hospodářské činnosti spolupracoval s průmyslovými podniky jako Kaučuk Kralupy a Gumárne 1. mája. Po roce 1989 se stal spoluzakladatelem VVV MOST spol. s r.o. Podílel se na řadě grantových projektů MPO a TAČR, které propojovaly MFF UK s průmyslem. Doc. Nedbal pracoval v této oblasti aplikovaného výzkumu intenzivně a s velkým zájmem až do posledních chvil svého života. 

 

Odchodem docenta Jana Nedbala ztrácí fyzikální komunita cennou osobnost, významného vysokoškolského pedagoga, vědce a vynikajícího pracovitého a laskavého kolegu.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 26. června 2019 v 15:15
v obřadní síni motolského krematoria v Praze.

 

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2