Zemřel docent Bohumil Smola

11. srpna 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. července 2023 zemřel náhle ve věku 80 let doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc., dlouholetý pracovník Matematicko-fyzikální fakulty UK a odborník na elektronovou mikroskopii.

Docent Smola spojil celý svůj profesní život s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Patřil mezi špičkové odborníky v transmisní elektronové mikroskopii. Ve své práci se zabýval zejména studiem kovových materiálů s hexagonální krystalovou strukturou, mimořádné úsilí věnoval také vývoji softwarových nástrojů pro elektronovou mikroskopii. Ovlivnil několik generací studentů, kteří oceňovali jeho schopnost skloubení přednášek s praktickou výukou elektronové mikroskopie. Po většinu svého profesního života úzce spolupracoval s technickou univerzitou v Clausthale v Německu a v rámci této velice úspěšné spolupráce vznikla celá řada vysoce citovaných vědeckých prací. V roce 2019 získal s týmem spoluautorů Cenu Wernera Köstera, kterou uděluje německá Společnost pro materiálový výzkum (DGM) za nejlepší článek z oblasti fyziky kovů vydaný v Německu. Docent Smola byl také vynikajícím sportovcem a jeho talent se uplatnil především v jeho oblíbené gymnastice.

Odchodem docenta Bohumila Smoly ztrácí MFF UK a celá fyzikální komunita výraznou vědeckou osobnost, výjimečného kolegu a váženého učitele.

Poslední rozloučení s docentem Smolou se uskutečnilo
v úzkém rodinném kruhu.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK