Zemřel docent Attila Mészáros

11. března 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 9. března 2022 zemřel ve věku 71 let doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc., docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, člen Astronomického ústavu UK.

Attila Mészáros spojil většinu svého profesního života s Astronomickým ústavem UK, jehož členem byl od roku 1984. Patřil mezi úzkou skupinu tuzemských odborníků, kteří se zabývali kosmologií a velkorozměrovou strukturou vesmíru. Největší ohlas si získala jeho pečlivá analýza prostorové distribuce zábleskových zdrojů záření gama, jakož i statistická klasifikace těchto jevů podle délky jejich trvání.

Docent Mészáros ovlivnil několik generací studentů, kteří vděčně vzpomínají na jeho neotřelé a na informace bohaté přednášky, ve kterých hrál podstatnou roli jeho svérázný styl a smysl pro humor. Laické veřejnosti byl znám jako popularizátor kosmologie v rámci Kosmologické sekce České astronomické společnosti.

Odchodem docenta Attily Mészárose ztrácí nejen MFF UK, ale i celá česká astronomická komunita nepřehlédnutelnou osobnost, výjimečného a obětavého kolegu a váženého učitele.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná
v pátek 18. března 2022 ve 14:00 hodin
v kostele Nejsvětější trojice v Chýnově.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2