Zemřel doc. Milan Rojko

28. listopadu 2014
Dne 25. listopadu 2014 zemřel náhle ve věku 80 let doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Poslední rozloučení se koná v úterý 2. prosince 2014 v 10 hodin v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8 – Kobylisy.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 25. listopadu 2014 zemřel náhle ve věku 80 let

doc. RNDr. Milan Rojko, CSc.,

docent didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý vedoucí katedry didaktiky fyziky.

Doc. Milan Rojko působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy více než třicet let. Po celý svůj profesní život byl aktivně zapojen do procesu fyzikálního vzdělávání. Je autorem řady učebnic Fyzika kolem nás a mnoha publikací, které výrazně ovlivnily učitele fyziky na českých školách. Mezi učitelskou veřejností je znám také díky úctyhodné řadě experimentálních seminářů, které vedl v pedagogických centrech snad ve všech regionech ČR. Je navíc autorem návrhů pomůcek pro výuku fyziky. Na MFF UK jsou při výuce dodnes používány jím zkonstruované gravitační váhy v posluchárně T2.

Milan Rojko byl neúnavným propagátorem výuky fyziky založené na aktivní myšlenkové a experimentální činnosti žáků. Svými názory ovlivnil celou řadu úspěšných učitelů fyziky. Po odchodu do důchodu svou pedagogickou dráhu neopustil, ale nadále až do posledních dnů vyučoval fyziku na gymnáziu. Věnoval se také práci s nejmladšími výzkumníky – byl čestným prezidentem Asociace malých debrujárů ČR.

Odchodem Milana Rojka ztrácí naše akademická komunita nejen výraznou osobnost a vynikajícího učitele, ale hlavně skvělého člověka.

Poslední rozloučení se koná v úterý 2. prosince 2014 v 10 hodin v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8 – Kobylisy.

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

vedoucí katedry didaktiky fyziky MFF UK