Zemřel doc. Antonín Havránek

22. října 2013
Po dlouhé nemoci zemřel 18. října 2013 doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 30. října 2013 ve 12:30 hod. v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 18. října 2013 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 79 let

doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc.

docent Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aktivní člen pražské pobočky JČMF

Docent Havránek spojil celý svůj profesní život s Univerzitou Karlovou. Po absolvování studia fyziky na MFF UK nastoupil jako odborný asistent na katedru obecné fyziky. Na tomto pracovišti významně přispěl k rozvoji koncepce výuky ve fyzikálním praktiku a při výuce mechaniky v základním kurzu. Tuto novou koncepci promítl do celé řady učebních textů – skript, přednášek a jako spoluautor pak i do tří základních učebnic. Z těchto učebnic čerpaly a dosud čerpají dnes již generace posluchačů fyziky. V odborné činnosti se zaměřil na fyziku polymerů a zůstal tomuto oboru věrný po celý život. Od roku 1960 vedl skupinu fyziky polymerů na katedře obecné fyziky, po reorganizaci na vzniklé katedře fyziky polymerů pak vedl laboratoř mechanických a termodynamických vlastností polymerů. Průběžně publikoval řadu prací zejména z oblasti relaxačních vlastností studovaných materiálů ve vztahu k jejich struktuře. Zasloužil se o vznik studijního směru Fyzika polymerů včetně přípravy základních učebních textů. V letech 1990–1994 vykonával funkci vedoucího katedry fyziky polymerů. Docent Havránek uplatňoval svůj široký fyzikální rozhled a zájem o fyziku i v důchodu, kdy pracoval na částečný úvazek. Zejména pomáhal jako konzultant mladším kolegům při řešení vědeckých a pedagogických problémů. Přednášel a vedl semináře na katedře anatomie a biomechaniky FTVS UK. Rád pracoval i se středoškoláky např. v rámci Turnaje mladých fyziků.

Odchodem docenta Havránka ztrácí fyzikální komunita cennou osobnost, významného vysokoškolského pedagoga, vědce a vynikajícího pracovitého a milého kolegu.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 30. října 2013 ve 12:30 hod. v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2