Zemřel autor fakultní medaile a žezla Zdeněk Kolářský

31. března 2022

Ve věku nedožitých 91 let odešel v pondělí 28. března akademický sochař a medailér Zdeněk Kolářský. Pro Matematicko-fyzikální fakultu navrhl v 70. letech pamětní medaili a děkanské žezlo.

Zdeněk Kolářský vystudoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od 60. let se systematicky zabýval medailérskou a mincovní tvorbou. Kromě toho tvořil také volné figurální plastiky, reliéfy, plakety nebo firemní značky. Pro Matematicko-fyzikální fakultu navrhl v 70. letech pamětní medaili, později také znak MFF UK, a děkanské žezlo.

Stříbrné žezlo, na které dodnes přísahají studenti Matfyzu při imatrikulacích a promocích, tvoří hlavice s geometrickými tvary z kovových prutů s koulí a drahami oběžnic uprostřed. V koruně nad stylizovanými plamínky je Möbiova páska, která má symbolizovat nikdy nekončící matematické a fyzikální poznání. Dřík žezla je ukončen kotoučem s terčíkem s pečetí Univerzity Karlovy, na štítcích v dolní části hlavice jsou symboly fakultních oborů. Žezlo zdobí syntetické rubíny a pravé avanturiny. Také znak odkazuje nejen k tradici MFF UK, ale i celé univerzity. V jeho středu je univerzitní pečeť, kolem které jsou umělecky ztvárněny oblasti zájmu Matematicko-fyzikální fakulty.

Zdeněk Kolářský získal za svůj život řadu čestných cen a mezinárodních uznání, v roce 2017 jej tehdejší předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ocenil Stříbrnou medailí.

Přečtěte si také článek Medailér a sochař Zdeněk Kolářský očima fyziků a matematiků, který v roce 2021 zveřejnil Československý časopis pro fyziku.

OPMK