Zahrajte si své Hertze

8. ledna 2014
Nákup koncertního křídla pro refektář MFF UK by nebyl možný bez finančních darů poskytnutých v rámci projektu Adoptujte své Hertze. Všem dárcům je určena možnost zahrát si v předem daných časech na tento vzácný nástroj.

Nákup koncertního křídla pro refektář MFF UK by nebyl možný bez finančních darů poskytnutých v rámci projektu Adoptujte své Hertze. Všem dárcům je určena možnost zahrát si v předem daných časech na tento vzácný nástroj.

Vzhledem k nákladnosti nástroje a probíhajícím akcím v refektáři jsou přehrávky omezeny na předem vyhrazené časy, které naleznete v rezervačním kalendáři. Věříme, že tento postup všichni dárci pochopí. Upozorňujeme, že přehrávky jsou skutečně určeny pouze dárcům, kteří přispěli na nákup křídla v rámci projektu Adoptujte své Hertze.

Rezervační systém včetně popisu postupu rezervace je trvale umístěn v rozcestníku Veřejnost na našem webu pod položkou Ostatní akce. Kalendář s volnými termíny bude průběžně doplňován po celý rok.

- OMK -

Odkazy

Rezervace přehrávek