Žáci základní školy přispěli na záchranu rotundy

2. listopadu 2015
Řady přispěvatelů, kteří podpořili projekt záchrany rotundy svatého Václava, rozšířili žáci a přátelé Malostranské základní školy. Rozhodli se pro netradiční způsob pomoci: V hodinách výtvarné výchovy vytvořili díla, která posléze vydražili. Celý výtěžek pak věnovali na záchranu památky.

Řady přispěvatelů, kteří podpořili projekt záchrany rotundy svatého Václava, rozšířili žáci a přátelé Malostranské základní školy. Rozhodli se pro netradiční způsob pomoci: V hodinách výtvarné výchovy vytvořili díla, která posléze vydražili. Celý výtěžek pak věnovali na záchranu památky.

„Každý rok přispíváme na různé charitativní projekty, a to buď formou dražby výtvarných a jiných prací, nebo prostřednictvím rodičovské sbírky. V tomto roce přišla kolegyně Jana Pohunková, v loňském školním roce třídní učitelka 4.A, s návrhem přispět na rotundu. Proto jsme se rozhodli, že výtěžek z této tradiční dražby letos poputuje právě na rekonstrukci památky,“ vysvětluje Renata Turková, zástupkyně ředitele Malostranské základní školy, jak celý nápad vznikl.

O tom, že se v těsné blízkosti školy nachází tak významná historická památka, se ve škole dozvěděli díky přednášce dr. Jarmily Čihákové z Národního památkového ústavu. „Žiji na Malé Straně a zajímám se o historii, a proto jsem navštívila přednášku, kde jsem se o existenci rotundy a záchranném projektu dozvěděla,“ přibližuje Jana Pohunková. „Škola je součástí Malé Strany, a proto se rádi zapojujeme do akcí, které se tu odehrávají. K témuž vedeme také děti, protože okolní prostředí je zcela jedinečné,“ poukazuje dále na motivaci.

Děti z nyní již 5. A i dalších tříd se prostřednictvím dárcovské aplikace seznámily s projektem a nechaly se volně inspirovat motivy lva a gryfa, které zdobí skutečné dlaždice. V hodinách výtvarné výchovy pak vznikla výtvarná díla v podobě monotypů a keramických dlaždic, která byla vydražena na každoročním setkání. Částka, kterou přispěli rodiče žáků, učitelé i Malostranská základní škola, se vyšplhala na více než devět tisíc korun.

Projekt záchrany svatováclavské rotundy stále běží, dosud se prostřednictvím darů od veřejnosti podařilo získat přibližně šedesát procent potřebné částky. Památka je nyní zakonzervována a v rámci projektu záchrany ji čekají četné restaurátorské práce a úpravy, které umožní její zpřístupnění široké veřejnosti. Součástí projektu je proto mimo jiné instalace speciálního vzduchotechnického zařízení, které zajistí vhodné mikroklimatické podmínky k ochraně a zachování historických prvků a artefaktů rotundy.

„Byla to jiná a zajímavá práce, a taky jsme dělali něco pro dobrou věc,“ shodují se žáci, když hovoří o tom, jak se jim na projektu pracovalo. „Určitě se také přijdeme podívat, až bude projekt dokončen. Děti rády uvidí, jaký unikát společnými silami pomohly zachránit,“ dodává k nadšenému přístupu dětí Jana Pohunková.

- OMK -