Začal Mezinárodní rok krystalografie

29. ledna 2014
Na konci ledna byl v sídle UNESCO slavnostně zahájen Mezinárodní rok krystalografie. Připomíná sté výročí zásadních experimentů a objevů v oblasti difrakce rentgenového záření.

Na konci ledna byl v sídle UNESCO slavnostně zahájen Mezinárodní rok krystalografie. Připomíná sté výročí zásadních experimentů a objevů v oblasti difrakce rentgenového záření.

V sídle UNESCO v Paříži byl ve dnech 20. – 21. 1. 2014 zahájen Mezinárodní rok krystalografie. Spojené národy jej vyhlásily v červnu 2012 na návrh marocké delegace. V jeho rámci si připomínáme zejména sté výročí zásadních experimentů a objevů na poli difrakce rentgenového záření, která je dodnes primární metodou pro určení krystalové (atomové) struktury látek.

Krystalografie zahrnuje nejen popis a klasifikaci struktur, ale i metody jejího studia a zkoumání souvislosti struktury s vlastnostmi. Jedná se o typicky interdisciplinární obor nalézající důležité a atraktivní aplikace ve velké šíři oblastí od výzkumu a návrhu nových materiálů, přes fyziku, po farmacii nebo aplikace v biologii a lékařství. Zasahuje také do matematiky. V praxi se používá stále častěji při analýze uměleckých děl, v kriminalistice a uplatnění nachází i při výzkumu vesmíru. Podle některých zdrojů má zhruba 29 doposud udělených Nobelových cen vazbu právě na krystalografii.

Zahájení napříč obory i kontinenty

V České republice i na Slovensku organizuje oborové dění zejména Krystalografická společnost (KS, www.xray.cz). Slavnostního zahájení mezinárodního roku se za ČR zúčastnili dr. Zbyněk Šourek (FZÚ AVČR, místopředseda KS) a doc. Radomír Kužel (MFF UK, tajemník KS).

Program se hned v úvodu snažil představit celou šíři oboru v krátkých příspěvcích zástupců biologických, chemických, fyzikálních a mineralogických společností. Vedle přednášky o milnících a budoucnosti krystalografie zazněla delší přednáška nositele Nobelovy ceny za chemii z r. 2012, Briana Kobilky, z oblasti proteinové krystalografie.

Účastníky zahajovacího zasedání zaujaly také příspěvky o prvním difrakčním experimentu na Marsu nebo o aplikaci krystalografie při analýze uměleckých děl jednak z hlediska fázového složení materiálů, jednak z hlediska analýzy symetrie např. v islámských ornamentech. Další část konference se věnovala mladým talentovaným krystalografům z různých koutů světa, kteří uspořádali diskusi o konkrétních podmínkách své vědecké práce.

Krystalografie na MFF UK

Na MFF UK má rentgenová strukturní analýza dlouhou tradici. Skupina strukturní analýzy v podstatě existuje od založení fakulty v roce 1951. Tehdy působila na katedře fyziky pevných látek a rentgenografické oddělení vedl doc. Josef Šedivý. Náplň práce navazovala na dřívější úspěšné působení prof. Adély Kochanovské, jedné z nejdůležitějších a nejznámějších osobností československé krystalografie. Ta působila ve Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy a věnovala se studiu mikrostruktury polykrystalických materiálů.

Oddělení strukturní analýzy pak dlouhou dobu vedl prof. Václav Valvoda. Pod stále stejným názvem se však v průběhu let několikrát měnila struktura příslušných kateder. V současnosti je oddělení součástí katedry fyziky kondenzovaných látek. Působí v něm stále prof. Valvoda, prof. Holý, doc. Kužel, doc. Daniš, dr. Matěj a několik doktorandů. Během posledních desetiletí jím prošlo několik studentů a pracovníků, později velmi úspěšných v zahraničí. Lze jmenovat zejména doc. R. Černého působícího již přes dvacet let na ženevské univerzitě (laboratoř krystalografie), prof. D. Rafaju, ředitele Ústavu nauky o materiálech na Technické univerzitě – Bergakademie Freiberg v Německu a konečně i dr. J. Ilavského, který pracuje na synchrotronu APS v Argonne National Laboratory u Chicaga.

V souvislosti s krystalografií a MFF UK bychom neměli zapomenout také na matematika dr. B. Grubera (dříve KAM), který významně přispěl do světové krystalografie zejména algoritmy pro výpočet redukované buňky.

Dění spojené s Mezinárodním rokem krystalografie budeme připomínat v průběhu celého roku.

Doc. Radomír Kužel
- OMK -

Galerie ze zahájení (xray.cz)

Oficiální video