Z reálného světa do digitálního a zpět

9. února 2015
Skupina počítačové grafiky MFF UK začala v lednu s realizací projektu DISTRO. Časem díky němu budeme snadno přenášet do počítače reálné objekty za účelem jejich zpracování, sdílení a 3D tisku.

Skupina počítačové grafiky MFF UK začala v lednu s realizací projektu DISTRO. Časem díky němu budeme snadno přenášet do počítače reálné objekty za účelem jejich zpracování, sdílení a 3D tisku.

Pořizování, digitální úprava, následná publikace i tisk fotografií jsou dnes něčím naprosto běžným. Ale jak jednoduše zachytit skutečný tvar a vzhled objektů z reálného světa, jak je archivovat, editovat, sdílet na internetu a jak je fyzicky zrekonstruovat (vytisknout) na jiném místě?

Skupina počítačové grafiky Matematicko-fyzikální fakulty UK začala v lednu 2015 realizovat nový zajímavý projekt s názvem DISTRO, jehož cílem je najít řešení právě těchto problémů. Projekt financuje Evropská komise v rámci akce Marie Skłodowska-Curie. Na realizaci spolupracuje řada renomovaných výzkumných organizací v Evropě.

DISTRO je projektem školicí sítě mladých výzkumných pracovníků (Innovative training network – ITN). Jeho hlavní aktivitou je spolupráce 15 talentovaných studentů doktorského studia na společném výzkumu pod vedením špičkových mezinárodně uznávaných vědců, k nimž patří i Jaroslav KřivánekAlexander Wilkie ze Skupiny počítačové grafiky MFF UK. Studenti budou pracovat na zachycení, úpravě, zobrazování a fyzické rekonstrukci (3D tisku) objektů. Navíc se doktorandi zúčastní vzdělávacích workshopů a budou čerpat zkušenost z pobytů u partnerských organizací, včetně několika komerčních firem.

Matematicko-fyzikální fakulta UK bude hostit dva z těchto mladých výzkumníků. Do 28. 2. 2015 je možné posílat přihlášky do výběrového řízení. Cílem práce prvního studenta je vyvinout nové algoritmy pro realistické zobrazování, které dokáží spolehlivě ukázat vzhled objektů před tím, než budou fyzicky zhotoveny. Druhý student se zaměří na vývoj univerzálního popisného modelu vzhledu materiálů, který by mohl být konzistentně používán pro výměnu informací o vzhledu materiálů mezi uživateli a aplikován v různých zobrazovacích technologiích.

Projekt DISTRO byl iniciován Grafickou skupinou na MFF UK, koordinátorem je University College London (UK). Partnery projektu jsou: ETH Zurich (CH), DFKI (DE), MPI Informatik (DE), Saarland University (DE), IST Austria (AT), Napier University (UK) a Karlova Univerzita v Praze (CZ).

Projekt má také významné firemní partnery: Studio Gobo Ltd (UK), NVIDIA Research (US/FI), Disney Research (US/CH/UK), The Foundry (UK), Allegorithmic (FR) a Evolute (AT).

- doc. Jaroslav Křivánek -

Tento projekt je financován z Evropskou unií z programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 pod grantovou smlouvou Marie Sklodowska-Curie č. 642841.