Z médií: Čeští vědci v CERNu

5. září 2013
Česká televize v uplynulém měsíci informovala o dění v CERNu, kde pracují i naši kolegové.

Česká televize v uplynulém měsíci informovala o dění v CERNu, kde pracují i naši kolegové.

Provoz největšího světového urychlovače LHC je na dva roky přerušen, neboť probíhají vylepšení, která umožní bezpečný provoz při plánovaných energiích, a současně jsou upgradovány experimenty, které už přinesly první objevy. Natáčení ČT se podařilo zkoordinovat s Česko-Slovenským učitelským týdnem v CERN, během kterého jsou učitelé vystaveni týdnu přednášek a exkurzí s nadějí (která se snad opravdu naplňuje), že své poznatky a nadšení z CERN předají studentům.

Na záznam reportáží se můžete podívat ve třech vstupech pořadu Události:

- doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. -