Z Matfyzu rovnou do Googlu

17. února 2014
Hospodářské noviny upozornily na úspěšného studenta MFF UK, na nějž čeká v letošním roce zaměstnání v centrále Googlu v irském Dublinu. Jeho příběh potvrzuje úspěšnost našich informatiků.

Hospodářské noviny upozornily na úspěšného studenta MFF UK, na nějž čeká v letošním roce zaměstnání v centrále Googlu v irském Dublinu. Jeho příběh potvrzuje úspěšnost našich informatiků.

Mgr. Jaroslava Keznikla z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů si vybrali lovci talentů společnosti Google ještě před doktorskou promocí. Zřejmě k tomu přispěl i předmět, který otevřel a vyučoval s dalšími kolegy, orientovaný na technologie používané právě touto společností. Přijímací řízení bylo podle informací v článku velmi náročné, zaměřené na široké teoretické i praktické znalosti. Právě výborný teoretický základ však byl podle Keznikla rozhodující a umožnil mu snadnou další specializaci podle vlastního zájmu. V Googlu by měl začít pracovat v srpnu letošního roku.

Informatika vyučovaná na Matematicko-fyzikální fakultě se umístila i v letošním roce na prvním místě v žebříčku hodnocení kvality českých vysokých škol a univerzit, který sestavují Hospodářské noviny. Jde sice o silně orientační ukazatel, podobná další měření však neexistují. Metodika žebříčku byla v dalších médiích podrobena kritice. Určité pochyby ze strany MFF UK vyvolává především zahrnutý počet doktorandů1, který je pravděpodobně reálně vyšší, a také suma zahrnutých bodů RIV2.

Vítězství MFF UK tak mohlo být v žebříčku přesvědčivější. Úspěchy studentů informatiky to ostatně naznačují.

- OMK -


1 Žebříček zahrnoval do celkového pořadí také procento doktorandů vůči studentům. HN počítaly z údajem 10 % doktorandů, podle zaslaných podkladů však má MFF UK celkem 17,9 % doktorandů.

2 Velmi pravděpodobně nebyly zahrnuty všechny body RIV, vynechána kategorie BA.