Wihanovo kvarteto a Vlastimil Mareš: Klasičtí autoři i The Beatles

6. listopadu 2015
Program slibující známé melodie jak klasické, tak populární, přilákal do Profesního domu téměř dvě stě diváků. Barokním refektářem zněl po devadesát minut Mozart, Paganini a možná trochu překvapivě také Beatles.

Program slibující známé melodie jak klasické, tak populární, přilákal do Profesního domu téměř dvě stě diváků. Barokním refektářem zněl po devadesát minut Mozart, Paganini a možná trochu překvapivě také Beatles.

V úterý 3. listopadu se malostranský refektář opět otevřel hudbě. O program se postaralo Wihanovo kvarteto, jedno z předních českých smyčcových kvartet, které v první části doprovodil vynikající klarinetista Vlastimil Mareš.

Úvodem se sál rozezněl Mozartovým klarinetovým kvintetem A dur. Ačkoliv byly smyčcové nástroje co do počtu v „přesile“, klarinetové tóny v melodiích jednotlivých částí dokázaly vždy jasně vystoupit. Prof. Vlastimil Mareš, děkan pražské HAMU, je prvním klarinetisou FOK a členem Pražského dechového kvinteta. Věnuje se i sólové kariéře a sklízí úspěchy na domácích i zahraničních pódiích.

Klasicistního Mozarta vystřídal svižný Paganini v bravurním podání Wihanova kvarteta. Živé tóny pročísly klidnou atmosféru, vnesly do sálu napětí a intenzivní zážitek z precizní, technicky náročné hry. Celkem zaznělo pět „hříček“ (Capriccií) a každá jednotlivá skladba prověřila hudební zdatnost jak primária Leoše Čepického, tak kvarteta jako celku.

Po napjaté atmosféře plné živých houslových tónů se sál přesunul v čase o sto padesát let vpřed a posluchači poznali známou melodii písně legendárních „Brouků“ – Eleanor Rigby. Beatové skladby zněly v komorní úpravě, která nesledovala pouze původní linii originálů, ale nesla vlastní autorské stopy Luboše Krtičky, který pro kvarteto vytvořil komplet skladeb, nahraných a vydaných pod názvem The Wihan Quartet Plays The Beatles. Dále zazněly ještě písně Blackbird, Here Comes the Sun či závěrečná Yesterday.

„Refektář je nádherný prostor, který má navíc skvělou akustiku. Hrálo se nám tu opravdu dobře,“ komentoval po dlouhotrvajícím závěrečném potlesku Čepický, který se s tímto prostorem seznámil již při inauguračním koncertu, kdy zde vystoupil společně s prof. Ivanem Klánským.

Do konce kalendářního roku jsou plánovány ještě dva fakultní koncerty. 18. listopadu v refektáři vystoupí smíšený sbor Gaudium Praha, Adventní koncert MFF UK proběhne 1. prosince v Bazilice sv. Jakuba.

- OMK -