Week of Doctoral Students

9. června 2015
Letošní konference postgraduálních studentů fyzikálních oborů proběhla 2. až 4. června 2015 v trojském areálu.

Letošní konference postgraduálních studentů fyzikálních oborů proběhla 2. až 4. června 2015 v trojském areálu.

Na fyzikální WDS 2015 se přihlásilo 124 studentů (79 z naší fakulty a 45 z Opavy, Olomouce, Brna, Bratislavy, Košic, Ukrajiny, Německa, Ruska a Anglie), z tohoto počtu nakonec 66 studentů předneslo referát a 55 studentů prezentovalo své výsledky formou plakátu.

Úroveň ústních i posterových prezentací byla velmi dobrá. Společná posterová sekce, která proběhla na závěr druhého dne, byla hojně navštívena, a to nejen studenty, ale i pracovníky fakulty. Malé občerstvení v horkém dnu umožnilo pokračovat v diskuzích v atriu budovy do večerních hodin.

Letošní konference pokračovala ve čtvrtek exkurzemi na několik fyzikálních pracovišť v trojském areálu, kterých se zúčastnili nejen mimofakultní studenti.

prof. Jana Šafránková