Výroční zasedání evropské infrastruktury CLARIN

3. září 2013
Zasedání, které se koná v Praze 21. – 23. 10., svolává výkonný výbor této celoevropské infrastruktury a organizuje je ÚFAL MFF UK.

Zasedání, které se koná v Praze 21. – 23. 10., svolává výkonný výbor této celoevropské infrastruktury a organizuje je ÚFAL MFF UK.

Zasedání plní dva úkoly: především zprostředkuje vzájemnou výměnu informací o výsledcích jednotlivých členů infrastruktury dosažených v minulém období, a za druhé umožní stanovení a koordinaci úkolů na další rok. Jednou z velmi významných aktivit české účasti je zřízení a provoz Centra vizuální historie MALACH na MFF UK, které umožňuje přístup ke svědectvím pamětníků a těch, kteří přežili holocaust, jak je shromáždila nadace Stevena Spielberga a jak je nyní spravuje University of Southern California. Výkonný výbor Clarinu se proto rozhodl pozvat jako hlavního řečníka zasedání Jakuba Mlynáře, současného koordinátora Centra na MFF UK.

Celoevropská infrastruktura CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure, http://www.clarin.eu) sdružuje badatele v oblasti humanitních věd. Iniciativa k jejímu založení vycházela od lingvistů a počítačových lingvistů, ale její zaměření je širší: týká se všech aspektů výzkumu souvisejícího s přirozeným jazykem a poskytuje technologii, která může sloužit všem, kteří v této oblasti pracují. CLARIN poskytuje expertízu, shromažďuje zdroje dat a dává je k dispozici badatelům; dále pomáhá vytvářet a zpřístupňovat nástroje k jejich zpracování a poskytuje přístup k repozitářům, které tato data archivují a uchovávají je tak pro budoucí využití.

V řadě evropských zemí fungují tzv. národní uzly evropské infrastruktury CLARIN, v České republice je takovým uzlem ÚFAL MFF UK ve spolupráci se třemi dalšími pracovišti. Činnost českého národního uzlu je podporována vládním programem velkých infrastruktur v rámci projektu LINDAT/CLARIN (http://www.lindat.cz).

- OMK -