Výbor ECFA hodnotil českou částicovou fyziku

1. dubna 2015
MFF UK hostila zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnilo více než osmdesát vědeckých pracovníků a studentů.

MFF UK hostila zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnilo více než osmdesát vědeckých pracovníků a studentů.

Dvoudenní monitorovací návštěva se na půdě MFF UK odehrála ve dnech 27. – 28. března. Evropský výbor pro budoucí urychlovače posuzuje úroveň částicové fyziky v jednotlivých členských zemích CERN a návštěvy těchto zemí patří k hlavním nástrojům hodnocení. Zasedání se zúčastnil generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer, který se do ČR podíval například už při loňských oslavách 60. výročí založení CERN.

Česká republika je členem CERN od roku 1992. Doc. Zdeněk Doležal z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK byl hlavním pořadatelem zasedání, zároveň působí jako delegát ČR v předsednictvu ECFA pro období 2014–2016. „Řečníci během otevřené části návštěvy prezentovali jednotlivé aktivity českých částicových fyziků velmi dobře. Oceňuji, jak se jim podařilo zhostit se tohoto nelehkého úkolu ve vymezeném čase,“ zhodnotil doc. Doležal průběh zasedání. „Pokud bych měl vyzdvihnout některý z příspěvků, byl by to závěrečný pohled studentky Heleny Kolešové, doktorandky FJFI ČVUT v Praze, jejíž práci vede Michal Malinský z MFF UK. Ve svém příspěvku dokázala skloubit faktické informace o postavení doktorských studentů fyziky u nás s vlastním pohledem. Představila také názory komunity studentů MFF UK a FJFI,“ doplňuje doc. Doležal konkrétním příkladem.

V uzavřené části jednání výbor vyhodnotil získané poznatky a porovnal současný stav se stavem v době předchozí návštěvy v roce 2007. Konkrétní závěry a případná doporučení pak vyjádří v dopise institucím zodpovědným za organizaci a financování vědy v ČR. Prof. Halina Abramowicz, předsedkyně ECFA, již ale prozradila první dojmy. Podle jejích slov výbor hodnotí úroveň částicové fyziky v ČR kladně a roli českých fyziků v experimentech považuje za velice významnou.

Podrobný program návštěvy i s prezentacemi jednotlivých řečníků si můžete prohlédnout zde.

- OMK -