Veletrh pražských veřejných vysokých škol 2016

18. ledna 2016
Ve čtvrtek 14. ledna se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal Veletrh pražských veřejných vysokých škol. Osm škol zde prezentovalo bakalářské a magisterské obory a v rámci programu Univerzity Karlovy měla i MFF UK příležitost setkat se především se zájemci o studium.

Ve čtvrtek 14. ledna se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal Veletrh pražských veřejných vysokých škol. Osm škol zde prezentovalo bakalářské a magisterské obory a v rámci programu Univerzity Karlovy měla i MFF UK příležitost setkat se především se zájemci o studium.

V průběhu celého dne žáci navštěvovali stánky a přednášky přibližující jak přijímací řízení, tak konkrétní náplň jednotlivých oborů, následné uplatnění absolventů v praxi, pobyty v zahraničí a další aspekty studia. Od deváté hodiny ranní do pozdně odpoledních hodin se přišly podívat téměř čtyři tisíce středoškoláků. Stánek Matfyzu celkem přilákal kolem pěti set žáků, kteří se zajímali o bakalářské obory v matematice, informatice a fyzice. Hojně také využívali možnosti osobní diskuze se zástupci fakulty.

„Bylo příjemné potkat studenty, kteří jsou již na střední škole zapálení pro studium našich oborů. Samozřejmě jsme však rádi mluvili i s těmi, kteří se zatím jen zajímají o dostupné možnosti a uvědomují si důležitost jednoho z nejpodstatnějších životních rozhodnutí, kterým výběr studia zcela určitě je,“ komentoval účast na veletrhu Stanislav Veselý ze Studijního oddělení MFF UK.

- OMK -