Vědecká rada UK ocenila prof. Nešetřila

31. března 2021

Vědecká rada UK ocenila osobnosti Univerzity Karlovy, jež v nedávné době oslavily významná životní jubilea. Patří mezi ně i prof. Jaroslav Nešetřil z MFF UK. Z rukou rektora a předsedy rady Tomáše Zimy minulý týden převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Těžiště vědecké práce prof. Jaroslava Nešetřila leží na pomezí matematiky a teoretické informatiky. Celý svůj profesní život spojil s Univerzitou Karlovou, opakovaně a dlouhodobě však působil i v zahraničí – na Simon Fraser University v Kanadě, na University of Chicago v USA, Univerzitě v Bonnu či na Univerzitě Bordeaux.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK založil a vybudoval skupinu, která je ve světě známá jako Pražská škola teorie grafů a diskrétní matematiky. Vychoval řadu studentů, jeho učebnice Kapitoly z diskrétní matematiky, kterou napsal s prof. Jiřím Matouškem, byla přeložena do řady jazyků a vyučuje se podle ní na univerzitách po celém světě. Publikoval přes 300 vědeckých prací. V roce 2001 založil tradici evropské konference o kombinatorice a teorii grafů EUROCOMB, jejíž pořádání se od té doby stalo prestižní záležitostí. V roce 2005 založil s katalánským informatikem Josepem Díazem časopis Computer Science Review, který se pod jejich patnáctiletým vedením v roli hlavních editorů vyšplhal k IF 7,7. V současné době je řešitelem prestižního ERC Synergy grantu.

Dokladem mimořádných odborných kvalit prof. Nešetřila je řada národních i mezinárodních ocenění, mezi které patří například dvojnásobné udělení státní ceny, resp. Medaile za zásluhy České republiky (1985 a 2010), dva tituly doctor honoris causa z prestižních zahraničních univerzit – University of Alaska, Fairbanks (2002) a Université Bordeaux (2009) a také cena Neuron za celoživotní přínos světové vědě v oboru matematika (2010).

Pamětní medaile převzalo celkem sedm vědeckých osobností, které v uplynulých týdnech oslavily významné životní jubileum. Ocenění byla jubilantům předána během březnového zasedání Vědecké rady UK.

UK, foto Martin Pinkas