Vědci z Matfyzu publikovali v prestižním vědeckém časopise

11. července 2016
V časopise Nature Chemistry vyšla letos v červenci studie věnovaná fotosyntetickým procesům, na jejímž vypracování se podíleli vědci z Matfyzu. Dr. Jakubu Dostálovi a doc. Jakubu Pšenčíkovi se společně s prof. Donatasem Zigmantasem z univerzity ve švédském Lundu podařilo detailně zmapovat přenos excitační energie ve fotosyntetických bakteriích.

V časopise Nature Chemistry vyšla letos v červenci studie věnovaná fotosyntetickým procesům, na jejímž vypracování se podíleli vědci z Matfyzu. Dr. Jakubu Dostálovi a doc. Jakubu Pšenčíkovi se společně s prof. Donatasem Zigmantasem z univerzity ve švédském Lundu podařilo detailně zmapovat přenos excitační energie ve fotosyntetických bakteriích.

Účinnost využití světelné energie fotosyntetickými organismy závisí mimo jiné na funkčních vztazích mezi tzv. světlosběrnými komplexy, které slouží k záchytu fotonů slunečního záření, a reakčními centry, kde dochází k dalšímu využití zachycené energie. Studovat tyto funkční vztahy ale bylo doposud obtížné, a přitom právě jejich znalost je klíčová pro pochopení funkce celého fotosyntetického aparátu a jeho potenciálního využití v praxi. Dr. Jakub Dostál a doc. Jakub Pšenčík z katedry chemické fyziky a optiky MFF UK a prof. Donatas Zigmantas z Lund University učinili v tomto směru významný posun použitím moderní metody koherentní dvoudimenzionální spektroskopie, která kombinuje vysoké spektrální a časové rozlišení.

Vědci studovali buňky fotosyntetických bakterií a jako vůbec první dokázali pozorovat přenos energie z hlavního světlosběrného komplexu (tzv. chlorosomu), do tzv. FMO komplexu a z něj dále do reakčních center. FMO komplex slouží jako důležitý modelový systém studia fotosyntézy, jeho zapojení do přenosu excitační energie se však podařilo poprvé prokázat právě až tímto výzkumem, z dvoudimenzionálních spekter.

Experimenty byly prováděny v laboratoři prof. Zigmantase na lundské univerzitě. Aparatura na měření metodou koherentní dvoudimenzionální spektroskopie byla nedávno vybudována také na MFF UK, a tak kromě pokračující spolupráce se skupinou prof. Zigmantase budou čeští vědci podobné výzkumy realizovat již brzy také v Praze.

Výsledky studie byly zveřejněny v červencovém čísle časopisu Nature Chemistry.

Podrobnosti k dané studii přináší příspěvek na matfyz.cz.

– OMK –