Vánoční gratulace

20. prosince 2013
Přání děkana MFF UK k Vánocům a novému roku 2014.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

konec kalendářního roku je vhodnou příležitostí k bilancování a především k poděkování. Celou svojí činností navázala v roce 2013 fakulta na výborné vědecké a hospodářské výsledky v letech minulých. V průběhu minulých měsíců se však také podařilo realizovat či alespoň započít změny, které do budoucna dávají naději na další posílení odborné i pedagogické vážnosti fakulty v rámci Univerzity Karlovy a celé České republiky, na zvýšení jejího kreditu jako vědecké instituce a v neposlední řadě také na potvrzení její vnitřní ekonomické a provozní stability.

O těchto krocích je fakultní veřejnost informována průběžně prostřednictvím zveřejňovaných zápisů z vedení a akademického senátu. Jsem přesvědčen, že se u většiny z vás novinky setkaly s pochopením a racionálním přijetím. Symptomy přechodného stavu, které s sebou každá změna přináší, zvládáme právě díky pochopení a pomoci vás všech, tedy zaměstnanců a studentů. Za tuto formu podpory děkuji.

Těší mě, že zahraniční studenti zvolna obohacují fakultu o nové podněty, a věřím, že jejich počet bude každým rokem vyšší. Jde z mého pohledu o jednu z klíčových cest, jak čelit možným budoucím problémům v mnoha oblastech, včetně společenských a ekonomických.

Ještě jednou gratuluji všem kolegům, kteří získali v letošním roce významná ocenění nejen za vědeckou práci, ale i za aktivní propagaci vědy a naší fakulty. Tato činnost nabývá s časem na významu a pro budoucí veřejné diskuse o podobě české vědy a výzkumu přináší už teď cenné argumenty. V této souvislosti je dobře, že jméno naší fakulty více ožívá ve veřejném prostoru prostřednictvím pilotních projektů sbírek, soutěží, intenzivnější mediální komunikace a dlouhodobé práce s mládeží.

Letošní rok byl náročný také z hlediska provozního a administrativně-technického. Za skvělou práci proto speciálně děkuji všem neakademickým pracovníkům fakulty a všem útvarům, které organizují rozvoj a správu naší instituce.

Závěrem mi dovolte, abych popřál nám všem klidné svátky, dostatek času pro osobní rekapitulace i přípravu grantových zpráv a do nového roku úspěchy v osobním i profesním životě, trpělivost a vzájemné pochopení.

prof. Jan Kratochvíl
děkan