V refektáři vystoupila virtuózní Veronika Böhmová

8. února 2017
Fakultní koncerty vstoupily do nového roku brilantním recitálem mladé klavíristky Veroniky Böhmové, který předznamenal další zajímavé hudební zážitky letošního programu.

Fakultní koncerty vstoupily do nového roku brilantním recitálem mladé klavíristky Veroniky Böhmové, který předznamenal další zajímavé hudební zážitky letošního programu.

Veronika Böhmová se klavíru věnuje od svých pěti let. Studium na HAMU úspěšně završila ve třídě prof. Ivana Klánského a záhy začala sbírat významná národní i mezinárodní uznání. V loňském roce dokonce koncertovala ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.

Jádro programu koncertu spočívalo v tvorbě španělského skladatele Isaaca Albénize (1860 – 1909) a impresionisty Maurice Ravela (1875 – 1937), ačkoli v úvodu zazněla i Chaconne d moll Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750) v klavírní úpravě italského skladatele Ferrucia Bussoniho (1866 – 1924).

Dvě části Albénizovy suity Iberia vytvořily v refektáři MFF UK mimořádnou atmosféru. Byly předneseny s energií mladé interpretky, přitom však citlivě a s ohledem na spíše komorní prostor. Možnosti koncertního křídla však naplno otestovaly Ravelovy skladby Pavana za mrtvou infantku a především La Valse.

La Valse vznikl ve třech verzích, pro klavír, dva klavíry a jako orchestrální skladba. Ravel v něm zachytil částečně lesk „valčíkové“ éry druhé poloviny 19. století, částečně také reminiscence rozpadu starého světa po první světové válce. Původně baletní skladba měla koncertní premiéru v roce 1920 a až mnohem později byla provedena podle původního záměru. Veronika Böhmová přednesla tento virtuózní kus skutečně sebejistě a bez zaváhání. Její citlivá energie neoslábla po celých 13 minut trvání skladby.

Závěrečný nadšený potlesk si vynutil ještě dva přídavky a věříme, že pro mladou virtuosku byl koncert stejně příjemným zážitkem jako pro posluchače.

Jak poznamenal v krátkém úvodním slově děkan fakulty, tradici pořádání koncertů vždy před první středou v měsíci letos trochu komplikuje kalendář, protože úterkem končí hned tři měsíce. Stejně jako proběhl „únorový“ koncert už 31. ledna, bude březnový na konci února a listopadový připadá na 31. října.

Trochu nepřehledné plánování snad usnadní programový přehled, v němž jsou nově uvedeny také koncerty pořádané v Karolinu. Všem návštěvníkům přejeme také v letošním roce netradiční zážitky.

– OMK –