V Karlíně odstartoval nový cyklus Kolokvií matematické sekce

15. prosince 2023

V karlínské posluchárně Matfyzu se v úterý uskutečnila první přednáška z nového cyklu kolokvií pořádaných matematickou sekcí. Před zaplněným sálem vystoupil profesor Stanislav Hencl, jenž se zabývá studiem deformací těles.

Prof. Stanislav Hencl na Kolokviu matematické sekce

Cílem nových „karlínských kolokvií“ je prezentovat v přístupné formě důležitá témata současného výzkumu v oblasti matematiky a zároveň umožnit pravidelná setkávání vědců a studentů z Matfyzu napříč matematickými obory a pracovišti matematické sekce. Jako první vystoupil 12. prosince v posluchárně K1 prof. Stanislav Hencl, odborník na matematickou analýzu a problematiku deformace těles a v neposlední řadě také oblíbený pedagog Matfyzu. Sérii kolokvií zahájil přednáškou o „modelech nelineární elasticity“.

Stanislav Hencl je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK. V minulosti působil několik let na University of Jyväskylä ve Finsku. V roce 2010 získal docentský titul, o šest později byl na UK jmenován profesorem. Od roku 2005 přednáší na Katedře matematické analýzy MFF UK. Je držitelem Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015. Každoročně se také umisťuje mezi nejlépe hodnocenými pedagogy MFF UK ve studentské anketě.

U příležitosti přednášky prof. Hencla, po které následovala živá neformální diskuse, se v Karlíně sešlo kolem stovky posluchačů. Další Kolokvium matematické sekce se uskuteční v nadcházejícím letním semestru. V mezičase mohou zájemci navštívit také Algebraické kolokvium, které představuje témata i za hranicemi samotné algebry.

Matematická sekce, OPMK; foto Jaroslav Richter