V ČSSVK Matfyz zabodoval

21. září 2020

11. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice hostila v letošním roce FJFI ČVUT Praha. Akce proběhla pouze elektronicky s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

Studenti Matfyzu zvítězili ve třech ze šesti kategorií a velmi dobře se umístili také v dalších. Konference proběhla mezi 17. a 18. zářím 2020.

Aplikovaná fyzika, Biofyzika a fyzika molekulárních systému
1. místo Tomáš Hrbek (MFF UK)
2. místo Lucie Vítková (FJFI ČVUT)
3. místo Jakub Novotný (MFF UK)

Částicová a jaderná fyzika
1. místo Tomáš Truhlář (FJFI ČVUT)
2. místo Georgij Ponimatkin (FJFI ČVUT)
3. místo Pavel Váňa (MFF UK)

Fyzika kondenzovaných látek
1. místo Pierre Koleják (VŠB-TU Ostrava)
2. místo Antonín Baďura (MFF UK)
3. místo Miroslav Hennel (UPJŠ Košice)

Obecná fyzika a didaktika fyziky
1. místo Jana Doležalová (MFF UK)
2. místo Tereza Fürstová (MFF UK)
3. místo Vladislav Pavlús (UMB Banská Bystrica)

Teoretická fyzika
1. místo Pavel Kůs (MFF UK)
2. místo Daniel Vala (VŠB - TU Ostrava)
3. místo Maroš Jevočin (UPJŠ Košice)

OPMK