V centru Malach ožívá historie už 14 let

9. února 2024

V pondělí 22. ledna se na Malé Straně uskutečnilo výroční setkání Centra vizuální historie Malach. Pracoviště, které poskytuje přístup k několika desítkám tisíc očitých svědectví o tragických událostech 20. století, navštěvují badatelé, studenti i široká veřejnost. Rozsáhlé audiovizuální záznamy slouží také jako „tréninková“ data při vývoji nových počítačových technologií.

Z výročního setkání CVH Malach (foto: Tomáš Rubín)

„Centrum vzniklo před 14 lety a od samého počátku je Matfyz hostitelskou institucí. Jsme velice rádi, že tato tradice pokračuje dál,“ zahájila 14. výroční konferenci Centra vizuální historie (CVH) Malach v malostranské posluchárně doc. Barbora Vidová Hladká, vedoucí Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK. Malostranská budova Matfyzu je jedním z několika mála míst na světě, která zpřístupňují sbírky audiovizuální historie včetně rozsáhlého digitálního archivu americké Nadace Šoa (USC Shoah Foundation). Ten obsahuje více než 55 tisíc rozhovorů s přeživšími holokaustu a dalších genocid, ke kterým došlo v průběhu 20. století.

Audiovizuální materiály slouží expertům v oblasti automatického zpracování jazyka, například při vývoji překladačů, ale také – a to především – v rámci společenskovědního bádání a ve vzdělávání. CVH Malach umožňuje prostřednictvím šesti počítačů práci nejen s materiály Nadace Šoa, ale také Fortunoffova videoarchivu (Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies), archivu Asociace židovských uprchlíků (Refugee Voices) a Jewish Holocaust Center v Melbourne.

O práci s archivními záznamy hovořila v rámci dopoledního programu 14. setkání například profesorka Kateřina Králová. Historička a vedoucí Výzkumného centra paměťových studií při Institutu mezinárodních studií UK mimo jiné nastínila životní trajektorie několika řeckých židů, kteří přežili holokaust. Téma zpracovala do publikace Homecoming: Holocaust Survivors and Greece, 1941–46, jež by měla brzy vyjít u nakladatelství Brandeis University Press.

Odpoledne patřilo na Malé Straně především mladé generaci. Michal Výborný dochází do Malachu pravidelně. Téma holokaustu ho zaujalo už na základní škole. „Zkoumám různé aspekty života v koncentračních táborech, zejména mě zajímají osudy dozorkyň,“ zmínil se mladý badatel, který už svými poznatky přispěl například do americké učebnice o holokaustu.

Centrum Malach každoročně vyhlašuje komiksovou soutěž určenou pro středoškoláky a žáky základních škol. Ti mají za úkol výtvarně zpracovat vybraný úsek z vyprávění pamětníka. Odezva ze škol bývá každoročně vysoká, letos však zlomila všechny rekordy. Z téměř 60 přihlášených prací porota vybrala 7 vítězů, kteří byli slavnostně vyhlášeni na závěr 14. setkání CVH Malach.

Vítězové komiksové soutěže:

Mladší žáci

  1. Jan Petrášek (Gymnázium Václava Hraběte)
  2. Matyáš Trpišovský (ZUŠ Ledeč nad Sázavou)
  3. Tomáš Vítovec (Základní škola Zdounky)

Starší žáci

  1. Barbora Rousová (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu)
  2. Lucie Šedivá (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu)
  3. Alexandra Zídková (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu) a Barbora Králová (SPŠS Lipník nad Bečvou)

Celý článek na matfyz.cz.

OPMK, foto Tomáš Rubín