Uvítání zahraničních studentů

27. září 2013
Ve středu dne 25. 9. 2013 byli na MFF UK uvedeni první studenti v nově otevřených anglických oborech.

Ve středu dne 25. 9. 2013 byli na MFF UK uvedeni první studenti v nově otevřených anglických oborech.

Děkan fakulty a další členové kolegia a studijního oddělení velmi vřele přivítali talentované studenty z Finska, Španělska, Německa, Indie, Ruska, Číny a USA, kteří na naší fakultě budou studovat bakalářské a navazující magisterské studijní obory informatiky a matematiky.

Děkan prof. Jan Kratochvíl studentům představil MFF UK a Karlovu univerzitu v současnosti i v jejím historickém kontextu a studentům popřál hodně úspěchů při jejich studiu a pobytu v ČR. Proděkan pro koncepci studia, doc. Petr Kolman, vysvětlil studijní záležitosti v ak. roce 2013/2014 a odpověděl studentům na související dotazy. Poslední slovo před samotnou registrací studentů měl doc. František Chmelík, proděkan pro studijní záležitosti, na kterého se studenti budou moci obracet v průběhu celého studia. Po proslovech a registraci byli studenti pozváni na prohlídky budov fakulty.

„Bylo příjemné vidět, že se studenti na studium na MFF UK těší a že Karlovu univerzitu vnímají jako významnou světovou instituci, kde mohou studovat,“ uvedl Stanislav Veselý, který má na starosti zahraniční studenty na studijním oddělení.

- OMK -