Úspěch optické dráhy

2. července 2013
V italském Terstu leží optická dráha pro materiálový výzkum na synchrotronu Elettra, kterou pro UK a Fyzikální ústav AV ČR spravuje tým profesora Vladimíra Matolína.

V italském Terstu leží optická dráha pro materiálový výzkum na synchrotronu Elettra, kterou pro UK a Fyzikální ústav AV ČR spravuje tým profesora Vladimíra Matolína.

Pod jeho vedením se za posledních 11 let povedlo vydobýt dráze světové jméno. O tom svědčí i to, že o experimentální čas soutěží univerzity a instituce z celého světa. Až polovinu času z ročního provozu však mohou využít vědci z České republiky. Úspěšnost výzkumu na optické dráze, která má v poměru k malému rozpočtu nesrovnatelné výsledky, dokládá také počet publikovaných prací s vysokým impaktním faktorem.

Na rozdíl od urychlovačů typu CERN, které jsou kruhové, je akumulační prstenec synchrotronu Elettra mnohoúhelník. Zařízení se využívá k výzkumu povrchů látek v rentgenovém oboru. Získaná data vědci používají zejména při studiu nanomateriálů.

- LSV -

Více info na cuni.cz