CUIT nabídne služby datových a softwarových expertů z Matfyzu

16. listopadu 2022

Nová spin-off společnost Charles University Information Technologies (CUIT) poskytuje ke komerčním účelům datové a softwarové poradenství a další služby v oblasti datového managementu a systémů pracujících s daty.

Zejména organizacím veřejné správy a obchodním společnostem nabízí CUIT komplexní poradenství v oblastech dokumentace, sdílení a sémantického modelování dat či nastavení datových procesů včetně potřebných rozhraní. Spolupráce s odborníky z Univerzity Karlovy tak zákazníkům přinese lepší orientaci v datech společnosti a na základě jejich datových potřeb rovněž zajistí nutnou přesnost při tvorbě zadání pro dodavatele softwarových systémů zákazníka. V rámci poradenství poskytuje CUIT také školení problematiky řízení, modelování a výměny dat.

Spin-offová společnost CUIT softwarové systémy zaměřené na práci s daty rovněž dle požadavků klienta navrhne, vyvine, integruje a zajistí i následný provoz, a to včetně implementace nových datových procesů do stávajících systémů klienta. To vše dle principů zajišťujících technickou a sémantickou interoperabilitu zpracovávaných dat. Veškeré služby budou zastřešovány odborníky z Univerzity Karlovy, kteří skrze své poznatky umožní klientům využít nejnovějších trendů softwarového a datového inženýrství, včetně posledních pokroků v oblasti otevřených dat přístupných k použití odbornou i širokou veřejností.

„Motivací k založení CUIT bylo rozšíření možností komercializace know-how, které na MFF UK vzniká,“ říká dr. Jakub Klímek z Katedry softwarového inženýrství MFF UK. Společně s dr. Petrem Škodou tvoří jádro pilotního týmu poskytujícího mimo jiné konzultace ohledně datového modelování, sémantických technologií a otevřených dat, a to včetně vývoje, nasazování a údržby potřebného, převážně open-source software.

Celý koncept CUIT je podle dr. Klímka na počátku, konkrétní specifika fungování jsou ve stádiu stanovování a diskusí. Do budoucna se počítá například se zapojením studentů či externích spolupracovníků.

OPMK