Univerzita v Patrasu ocenila profesora Zahradníka

31. října 2022

Profesor Jiří Zahradník z Katedry geofyziky MFF UK obdržel čestný doktorát Univerzity v Patrasu. Významného českého geofyzika pojí s touto institucí téměř třicetiletá spolupráce na výzkumu zemětřesení v Řecku i jinde ve světě.

Profesor Zahradník (na úvodním snímku druhý zprava) je ceněným odborníkem na numerické modelování zemětřesení. Pod jeho vedením založila Katedra geofyziky MFF UK koncem 90. let v oblasti Korintského zálivu síť seismických stanic, kterou od té doby významně rozšířila a provozuje ji společně s řeckými kolegy, zejména s profesorem Efthimiem Sokosem. Data spojitě proudí do mezinárodních center.

„V roce 1999 jsem spolu s týmem profesora Tselentise navštívil Athény. Bylo to poprvé, kdy jsem na vlastní oči spatřil ničivé důsledky silného zemětřesní. Tento zážitek mě velmi zasáhl a ovlivnil mé další výzkumy,“ popsal počátky spolupráce prof. Zahradník v přednášce konané u příležitosti udělení čestného titulu.

Ve více než dvaceti společných publikacích analyzovala pražská a patraská skupina většinu významných nedávných zemětřesení v Řecku. V úzké spolupráci J. Zahradníka a E. Sokose se také od roku 2008 průběžně vyvíjí software ISOLA, který k analýze seismického ohniska využívají vědci z mnoha zemí.

Čestný titul byl profesoru Zahradníkovi slavnostně udělen v pátek 21. října na půdě patraské univerzity. „Jen těžko mohu slovy vyjádřit, jak velkou ctí je pro mě toto ocenění. Děkuji za veškerou podporu, kterou se mi během těch dlouhých let od Univerzity v Patrasu dostalo. Je to krásné a neuvěřitelné přátelství,“ zakončil svůj projev v aule Univerzity v Patrasu prof. Zahradník.

OPMK, foto: Univerzita v Patrasu