Univerzita Karlova představila katalog služeb

8. prosince 2016
Odborná i laická veřejnost může nyní jednoduše zjistit, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout.

Odborná i laická veřejnost může nyní jednoduše zjistit, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami a univerzitami jde o ojedinělý projekt.

Katalog služeb Univerzity Karlovy představuje práci jednotlivých vědeckých univerzitních týmů. Ty se na stránkách katalogu prezentují svými „vizitkami“. V současné době databáze obsahuje přehled více než 135 nabídek výzkumných služeb Karlovy Univerzity z oblasti medicíny, humanitních a přírodních věd.

„Katalog služeb představuje další významný krok pro zviditelnění třetí role naší univerzity vůči nejširší veřejnosti. Katalog obsahuje nabídku všech našich fakult koncentrovanou na jednom místě. Představuje tedy ucelené „menu“, ze kterého mohou zájemci z aplikační sféry vybírat a kombinovat výzkumné služby třeba i z několika fakult najednou. Nabízet najednou celou šíři oborů považuji za unikátní koncept a právě v oborově široké škále nabídky vidím hlavní přidanou hodnotu a budoucí přínos pro podporu transferu technologií a znalostí na Univerzitě Karlově,“ uvedl rektor UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

„Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových vědeckých týmů. Bohužel až do současnosti bylo někdy velmi složité pro komerční subjekty či veřejnou správu získat informace o těchto týmech, jejich zaměření, nabídce služeb, a to včetně relevantních kontaktů. Vytvořením katalogu se snažíme tuto mezeru zacelit a věříme, že díky němu bude propojování aplikační a akademické sféry zase o něco jednodušší,“ doplnila Mgr. et Mgr. Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK, které katalog vytvořilo.

Katalog služeb je v současnosti dostupný jak v tištěné formě na všech sedmnácti fakultách Univerzity Karlovy, tak v elektronické formě na stránkách Univerzity Karlovy.

Tisková zpráva UK

Vědecké týmy MFF UK v katalogu služeb