UK poskytuje kapacitu výzkumné infrastruktury pro boj proti SARS‑CoV‑2 a COVID‑19

26. března 2020

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a nemocí COVID-19 v objemu ~1000 CPU po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.

Kromě toho bude poskytovat po stejnou dobu bez omezení své softwarové nástroje formou webových služeb, a to v oblasti analýzy textu (vhodné např. pro analýzu sociálních sítí) ve více než 80 jazycích.

V obou případech bude možné tyto služby a výpočetní kapacity využívat po zrychleném schválení vedením Ústavu a infrastruktury.

Pro bližší informace potenciálních uživatelů byly vytvořeny speciální webové stránky, kde zájemci najdou postup a technické detaily. Zájemci o využití softwarových služeb najdou vše potřebné na standardních stránkách VI LINDAT/CLARIAH-CZ.

I když výuka a výzkum probíhá na těchto pracovištích v neztenčené míře i nadále, byť v online režimu a formou spolupráce na dálku, volná kapacita vznikla především zrušením nebo odkladem některých celosvětových konferencí a dalších akcí. Jako odpověď na výzvu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrasructures) byly tyto kapacity poskytnuty pro boj proti koronavirové pandemii. Další informace je možno získat na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci věnované výzkumným infrastrukturám, kde jsou rovněž odkazy na další české i zahraniční výzkumné infrastruktury, které pomáhají v boji proti COVID-19.

Rozhovor s prof. Hajičem na webu ResearchJobs.cz


LINDAT/CLARIAH-CZ je společný distribuovaný český národní uzel celoevropských sítí CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Sdružuje 11 výzkumných organizací, které působí v oblasti humanitních věd a umění v České republice – v oblasti lingvistiky, historie a historické bibliografie, kultury a vědy v oblasti kultury, dějin umění, filozofie, filmové kultury, vizuálního umění, muzikologie a dějin hudby, etnologie, folkloru, archeologie a také v některých mezioborových oblastech.


Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl založen v roce 1990 jako pokračování výzkumné a pedagogické činnosti bývalé Laboratoře algebraické lingvistiky, existující od počátku 60. let na Filozofické fakultě a později na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ústav je především výzkumnou institucí, která se zabývá mnoha tématy v oblasti počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka a která participuje na mnoha výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni. Je také koordinačním pracovištěm velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která podporuje výzkum v České republice i ve světě poskytováním jazykových zdrojů, nástrojů a služeb v oblasti jazykových technologií a digitálních humanitních věd. Ústav formální a aplikované lingvistiky nabízí komplexní výukový program jak pro bakalářský a magisterský stupeň (Bc., Mgr.), tak pro doktorské studium (Ph.D.) v oboru počítačové lingvistiky. Všechny programy se vyučují v češtině a angličtině. Institut je také členem double degree magisterského programu LCT EU.

Tisková zpráva