Učená společnost ČR ocenila výsledky doc. Augustovičové

17. května 2023

Učená společnost České republiky v pondělí na svém valném shromáždění ocenila významné české vědce, pedagogy a talentované studenty. V kategorii „mladší vědecký pracovník“ převzala ocenění doc. Lucie Augustovičová z Katedry chemické fyziky a optiky za objev nových experimentálních postupů na poli fyziky nízkých teplot.

Docentka Lucie Augustovičová převzala cenu Učené společnosti ČR (foto: Tomáš Rubín)

Docentka Lucie Augustovičová je velmi nadějnou českou vědkyní, zaměřující se na obor fyziky nízkých teplot. Absolventka ČVUT a Matfyzu, která nyní působí Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK, dokázala i přes své mládí získat již několik prestižních ocenění (mj. Cenu Wernera von Siemense, ocenění L`Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě nebo výroční cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana). V nedávné době také objevila a vysvětlila nový způsob chlazení molekul na teploty blízko absolutní nule, který může být potenciálně použit k pozorování kvantově-mechanických jevů nebo například pro ultrapřesnou molekulární spektroskopii.

„Jev, který jsem popsala, může pomoci ochladit molekuly až k teplotám v řádu nanokelvinů. Za takových podmínek se vlnové funkce jednotlivých molekul začnou najednou překrývat a chovají se jako jeden kvantový systém. Dá se očekávat vznik molekulárního Bose-Einsteinova kondenzátu. Teprve se však uvidí, jaká další překvapení má pro nás příroda přichystána. To je na vědě nádherné a vzrušující. Když zkoumáte nové věci, nikdy nevíte, na co narazíte,“ uvedla v roce 2020 u příležitosti získání ocenění NF Bernarda Bolzana.

I nadále se doc. Augustovičová věnuje výzkumu chladných molekul. „Zajímá mě, jak se chovají při extrémně silných magnetických polích. Snažím se najít způsob, jak pomocí takových polí dostat molekulu do stavu, který je obtížně dosažitelný v experimentu,“ dodává oceněná vědkyně.

OPMK, Učená společnost ČR