Týden s aplikovanou fyzikou

2. prosince 2014
V termínu 11. až 17. 11. 2014 proběhl Týden s aplikovanou fyzikou (TSAF) – autobusový poznávací vědecko-technický zájezd určený primárně pro středoškoláky se zájmem o fyziku, případně pro studenty naší fakulty.

V termínu 11. až 17. 11. 2014 proběhl Týden s aplikovanou fyzikou (TSAF) – autobusový poznávací vědecko-technický zájezd určený primárně pro středoškoláky se zájmem o fyziku, případně pro studenty naší fakulty.

Letošní ročník se konal v Praze a v Německu. Navštívili jsme tři největší německá města – Berlín, Hamburk a Mnichov.

V rámci úvodního dne jsme se zúčastnili Dne s experimentální fyzikou (DSEF), který byl zahájen přednáškou dr. Patrika Dobroně z KFM s názvem „Pevnost materiálů zblízka“. Dále DSEF dopoledne zavedl účastníky na pracoviště MFF UK na Karlově, odpoledne se pak rozdělily na dvě skupiny, kde jedna navštívila Ústav jaderného výzkumu v Řeži a druhá Laboratoř vysokých napětí FEL ČVUT. Podrobný program naleznete zde

Odpoledne po DSEFu po úvodní registraci a seznámení s programem následovala přednáška doc. Jana Mlynáře z FzÚ AV ČR na téma „Termojaderná fúze a tokamaky“. Po úvodních seznamovacích hrách a chvíli volného času jsme se vydali na cestu do Hamburku.

V Hamburku jsme se vydali za dvěmi nejdůležitějšími cíli: DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron – Německý elektronový synchrotron) a výrobna letadel Airbus. V DESY jsme obdivovali experimenty PETRA a HERA. Urychlovač HERA byl zajímavější, neboť se jedná o stejný typ urychlovače jako mají v CE RNu. Tento však byl již vyřazený z provozu a dal se prohlédnout zblízka.

V Berlíně jsme kromě samotného centra města navštívili technické muzeum a Science Center Spektrum.

Nejdelší část týdne jsme strávili v Mnichově a jeho okolí. Celý den jsme procházeli jedno z největších přírodovědných muzeí – Deustches Museum. Hlavním cílem v mnichovské oblasti se stala návštěva největšího německého tokamaku ASDEX-Upgrade ve Forschungszentrum Garching nedaleko Mnichova.

Podrobný program akce naleznete zde. V dohledné době se na zde objeví i další reporty o akci.

- Karel Kolář -