Trojice nových partnerů

18. října 2016
Partnerský program fakulty v uplynulých týdnech rozšířily společnosti Profinit, Allianz pojišťovna a ATEsystem Jablonec.

Partnerský program fakulty v uplynulých týdnech rozšířily společnosti Profinit, Allianz pojišťovna a ATEsystem Jablonec.

Společnost Profinit je významným českým tvůrcem zakázkového softwaru a IT integrátorem, který aktuálně pracuje pro více než 50 velkých klientů po celém světě. Partnerství tak přirozeně míří především na informatickou sekci MFF UK. Jde o formální ukotvení úspěšné spolupráce, která probíhá již od roku 2007.

Partnerskou spolupráci s Allianz pojišťovnou zaštiťuje vzhledem ke svému zaměření Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS). Podle doc. Miloše Kopy z KPMS budou moci studenti Matfyzu získat cenné zkušenosti s řešením praktických problémů v pojišťovnictví díky pracovním stážím či účasti na společných projektech. Zásadní podíl na vzniku nového partnerství mají absolventi Matfyzu, kteří nyní působí v nejužším vedení společnosti.

Mladá společnost ATEsystem Jablonec, odnož ostravské mateřské firmy ATEsystem, se specializuje na oblast průmyslové automatizace, v rámci které vyvíjí a produkuje systémy určené pro vizuální inspekci. Na základě počítačem zpracované obrazové informace z kamery systémy vyhodnocují, zda je konkrétní průmyslový výrobek či komponent bez závad. Podpis partnerské smlouvy navazuje na již započatou spolupráci firmy s Katedrou numerické matematiky.

Více na Matfyz.cz:

– OMK –