The Big Bang Stage na Colours of Ostrava

25. července 2019

Dolní Vítkovice v polovině července opět ovládl multižánrový hudební festival Colours of Ostrava. Letos poprvé jeho program obohatila The Big Bang Stage zasvěcená tématům částicové a jaderné fyziky.

Festival Colours of Ostrava definuje především svoboda a otevřenost. Tradičně se tu kromě kapel nejrůznějších žánrů potkávají na diskusních scénách zajímavé osobnosti z celého světa. V interakci s publikem se zamýšlejí nad aktuálními problémy současnosti, ať už je nazírají optikou osobní zkušenosti nebo konkrétního vědního oboru. Od roku 2016, kdy se v rámci Colours zformoval Meltingpot jako diskusní fórum, tu vystoupilo přes pět set odborníků a jejich témata zaujala více než šedesát tisíc lidí.

Meltingpot se zaštiťuje heslem „Myšlenky bez hranic“. A pokud s oblibou v minulých letech testoval hranice v oblasti ekonomiky, udržitelného rozvoje, komunikace nebo multikulturalismu, letos rozšířil svůj zájem o částicovou a jadernou fyziku. To jsou obory, v nichž si myšlení rozhodně hranice klást nesmí.

Částicová The Big Bang Stage nabídla návštěvníkům Colours nejzajímavější oborová témata, jako antihmotu, teleportaci, základní síly v přírodě, termojadernou fúzi, Higgsův boson, stroje na Velký třesk a mnohá další. Skvělý zážitek poskytl divákům Mark Lewney, který poutavým způsobem propojil mluvené slovo s hrou na rockovou kytaru. Zábavně a netradičně díky tomu prezentoval různé fyzikální souvislosti, od zvuku až po teorii superstrun. 

Ve třech workshopech si návštěvníci mohli postavit mlžnou komoru a na vlastní oči pozorovat projevy všudypřítomných částic. Významným hostem scény byla také umělkyně Dorit Chrysler, která publikum zaujala hrou na theremin. Její vystoupení doplnil Roger Jones z Lancaster University vysvětlením fyzikálních principů, díky nimž tento nástroj funguje. V navazujících workshopech pak návštěvníci sami zkoušeli na theremin zahrát.

Proudícím davům zájemců prezentovaly průběžně dva týmy studentů a mladých vědců zajímavé fyzikální experimenty týkající se elektromagnetismu, nízkých teplot a vakuové fyziky. Díky 3D brýlím pak mohli návštěvníci festivalu virtuálně cestovat do Evropské laboratoře částicové fyziky CERN a prohlédnout si obří experimenty ATLAS a CMS.

V další části programu bylo možné zažehnout přes mobil termojadernou fúzi ve vzdáleně ovládaném tokamaku GOLEM. Mezinárodní ráz scény podtrhlo vystoupení středoškolských studentek z britské Badminton School, které ve svých show demonstrovaly fyzikální jevy probíhající při velmi nízkých teplotách.

Na organizaci The Big Bang Stage se podílely CERN, Univerzita Karlova, ČVUT, Slezská univerzita, Univerzita Palackého a společnost Dolní oblast Vítkovice. Scénu dále podpořily British Council a International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).

Scénu navštívilo přes 3 000 diváků. Je jisté, že mnozí se s fyzikou potkali po dlouhých letech a byli příjemně překvapeni. K barvě hudby je totiž možné připojit vůni fyziky, pokud tedy dokážeme překročit zavedené hranice myšlení.

dr. Vojtěch Pleskot & OPMK